Hemtjänst med hjärta

Hemtjänst

Vad är hemtjänst?

Den som har svårt att klara sig hemma på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder kan beviljas hemtjänst. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Hemtjänst kan vara omvårdnadsinsatser som hjälp med att äta, dricka, klä sig, sköta sin hygien och ledsagning. Hemtjänst kan även vara serviceinsatser som städning, tvätt och inköp. Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma i den miljö du känner dig tryggast. Om du inte har hemtjänst sedan tidigare kontaktar du din kommun för att ansöka om hemtjänst.

Valfrihet

Sedan ett par år tillbaka infördes fritt val i hemtjänsten i i Sveriges kommuner. Fritt val innebär att du som är beviljad hemtjänst kan välja vem som ska hjälpa dig i hemmet. Syftet med fritt val är att öka inflytandet och valfriheten för dig.

I de kommuner där vi är verksamma finns kundvalssystemet. Har ni sökt hjälp hos kommunen och fått ett biståndsbeslut för hemtjänst är vi ett av dom privata företagen ni kan välja. Utnyttja någon av våra aktuella NY-kundskampanjer! Se Aktuell kampanj!


Trygghet

Vi strävar efter att ha en nära och bra samverkan mellan kommun, landsting och andra utförare. Alla som får vår hjälp ska känna sig trygga och att vi samarbetar för deras välbefinnande. Vi månar om en bra dialog mellan de som arbetar, kund och dennes anhöriga.
IVO har beviljat oss tillstånd att bedriva hemtjänst, boendestöd, avlösning och ledsagning enligt SoL.

Bemötande

När vi möter en ny kund så har vi ett samtal där gärna anhöriga kan vara med. Vi går igenom behov, olika typer av insatser, intressen, önskemål etc. Efter mötet gör vi en genomförandeplan. Vår arbetsplats är kundens hem så det är viktigt att visa respekt och vara lyhörd. Alla är vi olika individer med olika former av behov och insatser.

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Kontinuitet

Inom Bäst Omsorg strävar vi efter personalkontinuitet då vi tillgodoser kundens alla behov och rutiner. Detta skapar en trygghet då samma ansikten kommer på besök. Våra kunders välmående och trivsel är en förutsättning för vår existens.

Delaktighet och inflytande

Det är kunden som bestämmer hur vi lägger upp tiden utifrån dennes behov och beslut. Det är viktigt för oss att vårt utförande är på kundens villkor både när det gäller biståndsbeslut och privat tjänst.