Hemtjänst med hjärta

Bäst Omsorg AB

Bäst Omsorg i Stockholm AB är omsorgsföretaget vars målsättning är att erbjuda den bästa hemtjänst, omsorg och service som går att få med erfaren och engagerad personal. Kundens trygghet och behov sätts alltid i centrum. Vi har en demensprofil.

Verksamheten bedrivs i Stockholm (Hässelby-Vällingby, Bromma, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista) och Solna kommun. Läs mer

Vi har tillstånd av IVO att bedriva hemtjänst, avlösning och

ledsagning enligt SoL. 

hemtjänst, omsorg, hushållsnära tjänster, stockholm, solna, kontinuitet, trygghet

Kontakt

Verksamhetschef:

Bito Tengroth

info@bastomsorg.se

070-8931369Besöksadress:

Spångavägen 302

163 46 Spånga


Karta och vägbeskrivning


© Copyright 2019. All Rights Reserved.