Hemtjänst med hjärta

Frågor och svar kring hantering av Covid-19/Coronavirus

Information till kunder och närstående inom hemtjänst om Corona/Covid -19.

Vi på Bäst Omsorg gör allt vi kan för att hålla smittan borta från våra kunder. Vi förstår att oron också är stor hos närstående. Här har vi samlat frågor och svar på några av dessa hur vi på Bäst Omsorg arbetar förebyggande kring Covid-19 i hemtjänsten och hur vi agerar om en kund insjuknar.

Du är varmt välkommen att kontakta verksamhetschefen om du har fler frågor. Du kan också ställa generella frågor till Bäst Omsorg genom att mejla till: info@bastomsorg.se

 
Hur gör ni för att undvika att smitta kommer in och sprids i hemtjänsten?

Svar:

Vi följer noga de rekommendationer som smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten förmedlar och uppdaterar kontinuerligt våra rutiner. Vi har största fokus på basala hygienrutiner. Detta innebär noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov samt användning av all tillgänglig skyddsutrustning. Munskydd och/eller Visir används också vid ansiktsnära besök i hemmet för att förebygga smittspridning mellan medarbetare och kund.

Vi försöker i möjligaste mån att begränsa fysiska besök hos våra kunder som inte är nödvändiga för kundens välmående. Bäst Omsorgs fokus har alltid varit att ha hög kontinuitet vilket innebär att det blir ett minimalt antal medarbetare som besöker varje person.

Vi är också måna om att hålla säkerhetsavståndet när det är möjligt. God handhygien är den allra viktigaste delen i ett smittförebyggande arbete.

 

Hur säkerställer ni att personalen inte för med sig smitta till de äldre?

Svar:

Visar det sig att någon personal symptom får denne inte arbeta. Varje morgon innan arbetspasset startar repeteras basala hygienrutinerna och personalen fyller på med den skyddsutrustning de behöver under arbetspasset.

Vi har noggranna hygienrutiner och försöker hålla lämpligt avstånd till våra kunder och använder munskydd och/eller visir vid varje hembesök.

 

Ska man avstå/dra ner på sin hemtjänst på grund av smittorisken?

Svar:

Det ska inte vara nödvändigt, men kunden kan efter dialog med verksamhetschefen komma fram till att minska eller pausa vissa insatser. Vi gör vårt yttersta för att öka skyddet mot Covid-19, och vi arbetar hårt med att dra ner på antalet personer som besöker kunden varje dag för att minska risken för smittspridning. Medarbetarna använder basala hygienrutiner och munskydd och eller visir vid varje besök som innebär ansiktsnära kontakter.

Självklart kan man dra ned på inte helt nödvändiga insatser och ha kvar de insatser som är viktiga för kundens behov och välmående.

 

Vad gör ni om en kund visar symptom för Covid -19?

Svar:

Vi har väl utarbetade rutiner för om någon kund skulle smittas och insjukna.

 

Vi sätter in, så kallad "kohortvård"/Covid-team, vilket innebär att dedikerade medarbetare tar hand om den smittade/sjuka personen under hela arbetspasset. De medarbetarna får inte arbeta med andra kunder.

 

Har ni tillräcklig skyddsutrustning?

Svar:

Ja. Bäst Omsorg har under hela Covid-19-utbrottet haft tillgång till den skyddsutrustning inklusive munskydd/visir/handskar/engångsförkläden/handsprit och desinfektion som krävts för att medarbetarna ska kunna utföra vård- och omsorg enligt riktlinjer och rekommendationer som myndigheterna föreskrivit.

 

Hur ska jag som närstående tänka om mina egna besök?

Svar:

De flesta av våra kunder i hemtjänsten är äldre, sköra och känsligare för infektioner än allmänheten. Vi uppmuntrar därför närstående att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 30 sekunder.
  • Håll säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter till andra både inomhus och utomhus.
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

© Copyright 2019. All Rights Reserved.