Hemtjänst med hjärta

Boendestöd

Bäst Omsorg AB erbjuder boendestöd som är en insats för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Boendestöd kan bland annat innebära träning och stöd till dig i de vardagliga svårigheter som du möter i vardagen. Boendestödet är i form av praktiskt stöd som din livscoach och som en social tolk.

Boendestödet ska förmedla olika typer av strategier för olika situationer och göra det på ett sätt som är värdigt och den takt som du behöver hjälpen.

Insatsen är behovsprövad och kräver biståndsbeslut.

© Copyright 2016. All Rights Reserved.